Stichting MalnuCure

Voedsel helpt, maar niet genoeg

Volgens Unicef is 1 op de 7 kinderen in ontwikkelingslanden ondervoed! Gelukkig zijn er veel organisaties die zich richten op het verstrekken van voedsel aan deze kinderen. Daar zijn we bij Stichting MalnuCure natuurlijk heel blij mee, maar zelfs als deze kinderen weer voldoende voedsel krijgen blijven ze toch vaak op achterstand vanwege een bekend, maar tot nu toe onopgelost probleem:
 
Na ondervoeding verliest het lichaam het vermogen om voedsel goed te verwerken. Dat resulteert in continue geestelijke en lichamelijke vermoeidheid. Met zeer negatieve gevolgen voor de levenskansen, gezondheid, cognitieve ontwikkeling en productiviteit. Ondanks voldoende voedsel blijven deze kinderen dan toch kansarm voor de rest van hun leven. Maar...
 
Dankzij een nieuw voedingssupplement - MalnuForte - kunnen deze kinderen weer de energie krijgen om normaal te leven.
Stichting MalnuCure zet zich in om MalnuForte beschikbaar te krijgen voor alle ondervoede kinderen in de wereld.

Een revolutionaire doorbraak?

Tot nu toe was er geen effectief middel om hun voedselverwerking te verbeteren.
Maar voortbordurend op traditionele natuurgeneeswijzen heeft Stichting MalnuCure het voedingssupplement MalnuForte ontwikkeld dat - na een periode van ondervoeding - het lichaam in staat stelt om voedsel weer goed en normaal te absorberen en verder te verwerken. 
Hierdoor krijgen kinderen na ondervoeding weer energie.

Bemoedigend resultaat

Een proef in de Filipijnen bij ondervoede kinderen wees uit dat een groep kinderen die MalnuForte kreeg toegediend, significant beter scoorde dan de controle groep op:
• mentaal en fysiek functioneren,
• eetlust,
• gezondheid,
• spel en sport,
• sociale interactie en
• leer prestaties
Zij kregen hun energie en levenslust terug en konden hun leven weer zelfstandig oppakken.

Voedingseducatie en wetenschappelijk bewijs

Om de effectiviteit van MalnuForte aan te tonen willen we een voedingsprogramma van een jaar voor 150 ondervoede kinderen in de Filippijnen opstarten. Hierbij leren de ouders van deze kinderen hoe ze hun kinderen verantwoord kunnen voeden. Bovendien krijgt de helft MalnuForte en worden de resultaten volgens strenge wetenschappelijke onderzoeks-criteria gemeten.
Op basis daarvan wordt MalnuForte geregistreerd en staat de weg open voor verdere verspreiding. Hiervoor vragen we uw steun!